Olika pandemilagar för olika verksamheter

Person som simmar i en inomhusbassäng.

Foto: Morgan Grip.

10 januar 2021 började pandemilagen, eller lagen om särskilda begränsningar för att hindra smittspridning av covid-19, gälla. Sedan i juli 2020 finns en lag om smittskyddsåtgärder på restauranger och krogar.

Här reder vi ut vem som kontrollerar att lagarna följs och hur det går till.

Nya pandemilagen, med tillhörande förordning, omfattar:

  • Handelsplatser som köpcentrum, butiker, varuhus, och gallerior.
  • Serviceinrättningar som säljer tjänster till allmänheten, till exempel frisörsalonger, skönhetsmottagningar och cykelverkstäder.
  • Gym, sportanläggningar och badhus.
  • Platser för privata sammankomster, som festlokaler för uthyrning, föreningslokaler och gemensamhetslokaler i hyres- eller bostadsrättsfastigheter.

Lagen innebär bland annat ett maxtak för hur många som får vistas i lokalerna samtidigt.

Länsstyrelserna kontrollerar att nya pandemilagen följs

Länsstyrelserna har tillsynsansvar enligt nya pandemilagen och ansvarar för att kontrollera att lagen följs av butiker, gallerior, salonger, gym, sportanläggningar och övriga verksamheter som omfattas av pandemilagen.

Vänd dig därför till länsstyrelsen om du har en verksamhet som omfattas av den nya pandemilagen och har frågor om detta.Den nya pandemilagen och tillsynen på Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats Länk till annan webbplats.Den nya pandemilagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Restauranger och krogar omfattas av en annan lag

Sedan tidigare gäller särskilda regler för serveringsställen, som restauranger och krogar. Serveringsställen omfattas av en annan lagstiftning – lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen – som började gälla i juli 2020.

Kommunerna kontrollerar att lagen för restauranger och krogar följs

Kommunerna ansvarar för tillsyn i de verksamheter som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder, som restauranger och krogar.Information och kontaktvägar till dig som har restaurangverksamhet

Senast uppdaterad: 15 januari 2021 17:32
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas