Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 22 januari 2021

Coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccineringen av första dosen fortsätter för personer med hemsjukvård, i LSS och personal i omsorgen.
 • De flesta som bor på särskilt boende har fått första dosen vaccin.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • För att begränsa risk för smittspridning jobbar vårdpersonal i möjligaste mån på en arbetsplats. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Alla personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden.
 • Personalläget i vård och omsorg: Måttlig påverkan på vissa enheter.
 • God tillgång på skyddsmaterial.

Förskola, skola och utbildning

 • Högstadieskolorna i Sveg, Hede och Funäsdalen erbjuder fjärr- och distansundervisning tills vidare. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds undervisning i skolan.
 • Kommunal vuxenutbildning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning tills vidare.
 • Härjedalens gymnasium erbjuder fjärr- och distansundervisning tills vidare.
 • Härjedalens gymnasium planerar för att fler elever ska få närundervisning i skolan.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra.

Fritid och kultur

 • Biblioteken är öppna.
 • Baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg och sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare men öppna för idrott för barn födda 2005 och senare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Förbudet att servera alkohol efter 20.00 förlängs till 7 februari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken från 7 januari 2021. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Lägesrapport fredag 22 januari 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 1
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 18
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 4
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 60
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 56

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar och fredagar.

Senast uppdaterad: 22 januari 2021 14:12
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas