Förslag: Renovera Sonfjällsskolan i Hede

Exteriör av Sonfjällsskolan i Hede. Tegelbyggnad med många fönster och tegeltak.

Sonfjällsskolan i Hede.

Kommunfullmäktige föreslås anslå 60 miljoner kronor till renovering av Sonfjällsskolan i Hede. Frågan behandlas närmast i kommunledningsutskottet onsdag 3 februari 2021.

140 elever går på Sonfjällsskolan läsåret 2020-2021. Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen.

Kommunledningsutskottet föreslår en renovering för 60 miljoner kronor av 3 200 kvadratmeter av Sonfjällsskolans huvudbyggnad och utemiljö. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.

Byggtiden beräknas till ett år. Byggstart planeras till hösten 2021. Under byggtiden hyrs troligen moduler för undervisning. Efter renoveringen rivs troligen paviljongerna som idag används för undervisning.

- Det känns positivt att äntligen ha nått dit hän att vi börjar kunna ta tag i underhållet i våra skolor. Vart biblioteket ska finnas under byggtiden är inte klart. Vi tittar på olika möjligheter för närvarande; det finns flera olika lösningar och vi har inte fastnat för någon än, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Ekonomi

Renoveringen av Sonfjällsskolan innebär ökade kapitalkostnader med 5 procent på investerat belopp. Rivningen av paviljongerna innebär 1 000 kvadratmeter mindre lokalyta. Det sänker driftkostnaderna med en halv miljon kronor per år. Ombyggnationen ger möjlighet till effektivare organisation av verksamheten men värdet av det har inte omsatts till siffror.

Bakgrund

Sonfjällsskolan uppfördes 1954–1979 och är en F–9 skola där årskurserna 7–9 även omfattar barn från Vemdalsområdet. Lokalyta är 6 000 kvadratmeter.

Senast uppdaterad: 27 januari 2021 15:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas