Lägesrapport coronavirus och covid-19 fredag 5 februari 2021

Coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccinering av personer i särskilt boende, med hemsjukvård och LSS fortsätter beroende på tillgång till vaccin. Planen är att de som fick första dosen vaccin vecka 2 får andra dosen vaccin vecka 6 och 7.
 • Personalläget i vård och omsorg: Ingen påverkan.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • Rekommendation att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • All personal i vård och omsorg bär munskydd under hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller i äldreomsorgen trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

 • På högstadieskolorna i Sveg och Funäsdalen har klasserna fjärrundervisning växelvis för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds närundervisning i skolan.
 • Sonfjällsskolan i Hede har fjärrundervisning fredag 5 februari och måndag 8 februari 2021. Måndag 8 februari 2021 fattas nytt beslut om hur undervisningen i Hede ska ske.
 • På Sonfjällsskolan i Hede slutar förskoleklassen och årskurserna 1-6 tidigare på eftermiddagarna 8-12 februari 2021 på grund av brist på lärare.
 • Kommunal vuxenutbildning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning tills vidare för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken.
 • Härjedalens gymnasium erbjuder fjärr- och närundervisning växelvis för att minska trängseln i skolan och kollektivtrafiken. Elever som behöver arbeta i skolmiljö erbjuds närundervisning i skolan.
 • Familjecentralerna i Sveg, Hede och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra.

Fritid och kultur

 • Biblioteken är öppna.
 • Baden i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Svegsbadet öppnar med restriktioner tisdag 9 februrari 11.00. Alla besök måste bokas i förväg. Bokningar kan göras från måndag via telefon 0680-177 10 eller via Svegsbadets webbsida.
 • Ishallen i Sveg är stängd för allmänheten tills vidare men öppen för föreningsidrott för barn födda 2002 och senare.
 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Förbudet att servera alkohol efter 20.00 förlängs till 14 februari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Lägesrapport fredag 5 februari 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 19
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 2
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 61
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 59

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021 15:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas