Förslag: Avvakta med rivningsbeslut

Stor björn i trä med medaljer runt halsen.

Foto: Morgan Grip

Under kommunledningsutskottets senaste möte, 27 januari 2021, behandlades frågan om träbjörnen i Sveg.

Framtiden för träbjörnen i Sveg

- Eftersom det finns intressenter som kan tänka sig att överta ansvaret för björnen i syfte att förhindra rivning av den föreslog vi på kommunledningsutskottets senaste möte att kommunstyrelsen inte fattar beslut om rivning utan ger utrymme åt intressenterna att arbeta vidare med frågan, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Svegs företagar- och utvecklingsgrupp, SFU, har visat intresse att ta över träbjörnen.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avvaktar med beslut om att riva träbjörnen och ger kommunledningsutskottet i uppdrag att hålla kontakt med dem som visat intresse att ta över björnen med syftet att möjliggöra ett övertagande.

Bakgrund

I slutet av oktober 2020 besiktades träbjörnen i Sveg av en fristående besiktningsman, som konstaterade att björnens hållfasthet är så dålig att konstruktionen riskerar att rasa. Enligt besiktningsmannen är de alternativ som finns att bygga om björnen eller riva den. Besiktningsmannen rekommenderar inte att björnen återuppbyggs enligt samma konstruktion som den en gång byggdes med.

Härjegårdar redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2020 ett förslag till handlingsplan för björnens framtid. Härjegårdars rekommendation är, liksom besiktningsmannens, att björnen rivs.

Senast uppdaterad: 9 februari 2021 16:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas