Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 9 februari 2021

Coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccinering av personer i särskilt boende, med hemsjukvård och LSS fortsätter beroende på tillgång till vaccin. Planen är att de som fick första dosen vaccin vecka 2 får andra dosen vaccin vecka 5 och 6.
 • De flesta som bor i särskilt boende och de som har hemtjänst med hemsjukvård beräknas få sista sprutan de närmaste dagarna.
 • Personer med hemtjänst (men som inte har hemsjukvård) vaccineras av Region Jämtland-Härjedalen.
 • Personalläget i vård och omsorg: Ingen påverkan.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • Rekommendation att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser. Det gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med smittade provats.
 • Personal i äldreomsorgen bär munskydd hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten till och med 21 februari 2021.
 • Måndag 15 februari 2021 öppnar sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Svegsbadet öppnar med restriktioner tisdag 9 februari 11.00. Alla besök måste bokas i förväg. Bokningar görs via telefon 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för allmänheten tills vidare men öppen för föreningsidrott för barn födda 2002 och senare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.

Servering av alkohol

 • Förbudet att servera alkohol efter 20.00 förlängs till 14 februari 2021.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Lägesrapport tisdag 9 februari 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 24
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 19
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med covid-19: 5
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 3
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 62
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 59

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Senast uppdaterad: 11 februari 2021 10:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas