Extra coronastöd till föreningar med egna lokaler eller anläggningar

Person på en hästrygg i ett ridhus

Foto: Morgan Grip.

Föreningar med egna lokaler eller anläggningar kan söka extra coronastöd för fasta kostnader kopplade till de egna lokalerna. Sista ansökningsdag är 21 februari 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 250 000 kronor i coronastöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för medfinansiering av projekt.

Ansök om extra coronastöd för egna lokaler eller anläggningar senast söndag 21 februari 2021.

Stödet avses att gå till föreningar med egna anläggningar där inkomstbortfall, till exempel i form av inställda sommarevenemang, kan ha varit kännbara för föreningar med fasta kostnader. Utbetalningen börjar 1 mars 2021.

Kriterier för extra coronastöd för föreningar med egna lokaler eller anläggningar

  • Föreningen ska ha säte och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Härjedalens kommun.
  • Förening ska äga sin egen lokal.

Förening ska redovisa 2020 års kostnader för:

  • Bankkostnader, arrende och ränta
  • Fastighetsskatt
  • Uppvärmningskostnad (el, olja, pellets eller dylikt)
  • Försäkring
  • Snöröjning
  • Renhållning
  • Tele och data
  • VA-avgift
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 11:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas