Beslut: Entreprenör för avloppsreningsverk i Funäsdalen

Avloppsreningsverket som ska byggas i Funäsdalen ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Utformningen av avloppsreningsverket som ska byggas i Funäsdalen. Verket kommer att behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Kommunstyrelsen har beslutat vilken entreprenör som ska bygga avloppsreningsverket i Funäsdalen.

Den 18 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att tilldela YIT Sverige AB byggnationen av avloppsreningsverk i Funäsdalen med anbudssumman 128 miljoner kronor. Verket ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna. Bygget ska vara klart 31 augusti 2023. Reningsverket trimmas in under hösten och vintern 2023 och tas i drift runt årsskiftet 2023-2024.

Det som återstår innan bygget kan börja är ett igångsättningstillstånd, som kommunfullmäktige behandlar 29 mars 2021.

Ett steg närmare byggstart av nytt reningsverk i Funäsdalen  på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund till nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen

I projektet VA 2025 har det nya reningsverket i Funäsdalen fått miljötillstånd och bygglov. Nu är även upphandling av entreprenör klart.
Mer om VA 2025 på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandlingens gång

Anbud togs emot 21 oktober till 22 december 2020. Under 2021 har prövning och utvärdering av anbuden skett. Anbud med lägsta anbudssumma tilldelas uppdraget.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021 09:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas