Beslut: Medel till Leader Hälsingebygden

Man som fiskar i Ljusnan med branta stup runtomkring

Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera Leader utveckling Hälsingebygden med 88 459 kronor per år 2022-2028 med bygdemedel från Krokströmmen.

Föreningen Leader utveckling Hälsingebygden har under 2014-2020 arbetat för utveckling av området där Ytterhogdals församling ingår. Föreningen har lämnat in intresseanmälan för fortsatt period 2022-2028. Budgeten för den perioden är inte klar och ansökan utgår från nuvarande budget på 38 miljoner kronor, varav 33 procent är offentliga medel från kommuner och Region Gävleborg.

Fördelningsnyckeln utgår från antal personer bosatta i den del som området utgör, i Härjedalens fall Ytterhogdals församling.

Uppdelning av medfinansiering offentliga medel:

  • Region Gävleborg 6 318 465 kronor
  • Bollnäs Kommun 1 263 692 kronor
  • Hudiksvall Kommun 1 788 126 kronor
  • Ljusdals Kommun 922 496 kronor
  • Nordanstigs Kommun 461 248 kronor
  • Ovanåkers Kommun 556 025 kronor
  • Söderhamns Kommun 1 238 419 kronor
  • Härjedalens Kommun 88 459 kronor

Medfinansiering är sökt ur bygdemedel från Krokströmmens bygdemedelsgrupp.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021 15:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas