Förslag om flytt från Ögränd till Senioren återremitteras

Gul rappad fasad med en träbänk, en parkerad cykel och texten Senioren på väggen.

Foto: Morgan Grip.

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera frågan om verksamheterna som bedrivs på Ögränd i Sveg ska flytta till Senioren i Sveg.

Ärendet återremitteras till samhällsutvecklingsutskottet. Kommunstyrelsen fattade beslutet om återremiss 18 februari 2021.

Bakgrund

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet bedrivs i en kommunägd fastighet på Ögränd i Sveg. En utredning visat att det finns fördelar med att flytta verksamheten till Senioren, centralt belägen i Sveg; lokalerna passar verksamheten och ökar attraktionskraften för trygghetsboendet som finns i Senioren.

Flytten är i linje med beslutet att minska kommunens lokalytor med 3 procent per år.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021 15:38
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas