Förstudie för att digitalisera arkiv

Travar med pärmar och papper på ett kontorsgolv.

Så här ska det inte se ut i ett arkiv.

Härjedalens kommun och Åre kommun har tillsammans fått pengar till en förstudie om att digitalisera arkiven; att införa så kallade e-arkiv. Förstudien ska vara klar sista augusti 2021.

Förstudien ska ta fram underlag för beslut om att införa e-arkiv i Härjedalens kommun och Åre kommun. Tillväxtverket bidrar med 372 435 kronor och Region Jämtland-Härjedalen med samma summa.

Alltmer information kommer till kommunerna i digital form. Det ställer nya krav på lagring och gallring samtidigt som efterfrågan ökar. Samma regler gäller för arkivering oavsett om det sker digitalt eller i traditionellt arkiv på papper. Härjedalens och Åre kommuner har likartade förutsättningar, exempelvis har båda kommunerna stor nybyggnation och omfattande efterfråga på handlingar från privatpersoner och företag. E-arkiv ger kortare handläggningstider, ökar servicegraden och gör handlingar mer tillgängliga.

Förstudien ska inkludera vad som krävs för att införa e-arkiv, juridiska krav för lagring och skyddande av dokument, budget och förslag på förvaltningsmodell för två eller fler kommuner.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021 12:08
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas