Beslut: Insatser till ungdomar som riskerar utanförskap

Två par fötter i rosa och röda lätta sommarskor med knytning står i grönt gräs. En person är barbent och har en flortunn kjol, en person har blå jeans som är uppvikta nertill.

Bildningsutskottet beslutade 25 februari 2021 att ge 50 000 kronor till insatser för ungdomar som riskerar utanförskap.

Under 2020 har ungdomar under 20 år som är utan gymnasieexamen och arbete blivit fler. De kan ha brister i ansvarstagande för sin egen försörjning. Bildningsförvaltningen ska under våren genomföra insatser till ungdomarna för att få in dem i samhället.

Utgångspunkten ska vara den egna livssituationen och målet är att ta eget ansvar, planera sin framtid och bli självständig. Syftet är att stödja framtidsplanering och utveckla olika metoder för att hitta jobb eller studera. Insatsen sker som gruppverksamhet och individuellt för att sätta mål och att arbeta med sig själv.

50 000 kronor avsätts i bildningsförvaltningen från den statliga covidsatsningen. Verksamheten utvärderas och utvärderingen presenteras i bildningsutskottet i september 2021.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021 13:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas