Fler flyttade hit än härifrån 2020

Drönarbild över Funäsdalen med Funäsdalsberget i fonden. Villor och vägar mellan snötäckt sjö och skogsklätt berg med snötäckta backar.

Vy över Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Befolkningsstatistiken för hela 2020 visar ett positivt flyttnetto på 38 personer för Härjedalens kommun.

Under förra året flyttade 557 personer till Härjedalen medan 519 personer flyttade från Härjedalen. Det ger ett positivt flyttnetto på 38 personer.

- Det senaste året har vi fått många frågor från människor som vill flytta till hela Härjedalen. Det är roligt och syns nu i de positiva siffrorna, säger Helena Åkerlind, som jobbar vid kommunens inflyttarservice.

De flesta som flyttar till Härjedalen är 30-45 år. Inflyttningen från övriga Sverige sker främst till Funäsdalsområdet och Svegsområdet.

- Vi kan glädja oss åt att Härjedalen uppenbarligen är attraktivt att flytta till. Och att vi inte är i samma läge som en del andra kommuner i länet som minskar med hundratals personer, säger samhällsutvecklingsutskottets ordförande Lars-Olof Mattsson (M).

Flyttnetto, skillnaden mellan inflyttning och utflyttning, i Härjedalens kommun 2020, antal personer

Tännäs-Ljusnedal-

Funäsdalen-Tänndalen

53

Vemdalen

15

Älvros-Ängersjö

12

Lillhärdal

7

Linsell-Lofsdalen

0

Sveg

-11

Hede

-13

Ytterhogdal-Överhogdal

-24

Trots det positiva flyttnettot minskade befolkning med 20 personer 2020 eftersom antalet döda överstiger antalet födda.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021 16:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas