Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges möten

Ordförandeklubba med härjedalsvapen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag 29 mars 2021 har ledamöterna för första gången möjlighet att delta på distans.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag 29 mars 2021 har ledamöterna för första gången möjlighet att delta på distans. Det är möjligt sedan kommunfullmäktige 30 november 2020 beslutade att tillåta deltagande på distans.

Bakgrund

Kommunallagen medger att kommunfullmäktiges ledamöter under vissa villkor deltar på distans vid sammanträden. Det senaste årets eskalerande coronaviruspandemi har visat behov av distansdeltagande. För att sammanträdesdeltagande på distans ska vara tillåtet måste en bestämmelse tas in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Senast uppdaterad: 10 mars 2021 14:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas