Härjegårdar säljer fastigheter i Lillhärdal

En sommaräng framför en huslänga och ett tvåvåningshus.

Mobacka i Lillhärdal. Foto: Anette Cederwall, Mäklarhuset i Vemdalen.

Härjegårdar säljer Mobacka och övriga bostadsfastigheter i Lillhärdal till Lillhärdals Mobacka AB samt Lillhärdals fastighetsbestånd AB för 6 miljoner kronor. Det beslutade en enig styrelse i Härjegårdar vid styrelsemötet torsdag 25 februari 2021.

– Köparen har presenterat en tydlig och trovärdig ambition och framtidsplan för fastigheterna. De har identifierat investeringsbehoven i fastigheterna; något som signalerar att fortsatta satsningar sker, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Fastigheten Mobacka omfattar 17 lägenheter samt lokaler för Fjällhälsan och kommunens hemtjänst. Bostadsfastigheterna på Römyrvägen, Huckers väg, Furulundsvägen, Kyrkhedsvägen och Rössgårdsvägen omfattar 34 lägenheter. Fastigheterna såldes genom auktionsförfarande via mäklare. Tillträdet är planerat till 3 maj 2021.

– De nya ägarna har gedigen erfarenhet av fastigheter och en stark känsla för byn Lillhärdal. Verksamhetsplanen signalerar långsiktighet och framåtanda. De har inför köpet redovisat hur de avser att hantera daglig fastighetsdrift till exempel drift, underhåll och felanmälan. Det känns positivt, säger Hans Heuser.

Försäljningen är en del av omstruktureringen och koncentrationen av bostadsbeståndet i Härjegårdar.

– Det här är det sista steget i de försäljningar Härjegårdar gör. Vi har hittat en bra ny ägare till bostadsbeståndet i Lillhärdal. Köparna har redovisat en affärsplan som stämmer väl överens med vad vi anser är bra för Lillhärdals utveckling, säger styrelseordförande i Härjegårdar Stig Holm (C).

Fastighetsbeståndet har legat ute till försäljning ett drygt år. Intresset för fastigheterna ökade under senhösten 2020 och mynnade ut i att flera intressenter var med i budgivningen. Utöver pris har Härjegårdar även beaktat och utvärderat intressenternas verksamhetsplaner.

– Vi ser en stor potential i utvecklingen av Mobacka och fastighetsbeståndet i Lillhärdal. Mobacka är en fantastisk fastighet lämpad för pensionärsboende med tillhörande service. Vi kommer att lyssna in behov och efterfrågan i närområdet. Fastighetsbeståndet ska renoveras och vi hoppas kunna bidra till inflyttning till Lillhärdal, säger Malin och Per Andersson, som äger Lillhärdals Mobacka AB samt Lillhärdals fastighetsbestånd AB.

Två tvåvåningsbyggnader i vinkel.

Mobacka i Lillhärdal. Foto: Anette Cederwall, Mäklarhuset Vemdalen.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021 15:26
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas