Beslut: Bygdemedel 2021

Hund som badar i skymning

Svegssjön.

Kommunstyrelsen har prioriterat ansökningarna om bygdemedel 2021.

Den 17 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning.

Fördelning av bygdemedel 2021 Krokströmmen

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Framtid Hogdal ideell förening

Badbrygga till Sångsjön

14 400

0

0

Framtid Hogdal ideell förening

Inköp av frisbeegolfmål

40 000

20 000

0

Framtid Hogdal ideell förening

Inköp av materiel till utegym

19 000

0

0

Huskölen-Karlstrands byalag

Fasadmålning av samlingslokalen

150 000

150 000

0

Ytterhogdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a.

Installation diskmaskin och dörröppning

65 000

40 000

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Inbrottslarm

29 500

29 500

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Renovering av källartrapp i sten

22 500

0

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Montering av hängrännor

30 000

30 000

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Målning av vindskivor

16 250

16 250

0

Ytterhogdals IK

Renovering Bauerska villan i Ytterhogdal

300 600

61 093

0

Totalt


687 250

346 843


Tillgängliga medel


346 843
Fördelning av bygdemedel 2021 Svegssjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Linsells vandringsförening

Skyltning Lindalsleden

20 430

20 430

0

Björnbergets alpina klubb

Handikappsramp och tidtagning

94 875

94 875

0

Mosätts skoterklubb

Bygga utedass, kryssa skoterleder med mera


17 000

17 000

23

Svegs ryttarförening

Investering av avloppsanläggning

125 000

125 000

0

Totalt


257 305

257 305


Tillgängliga medel


940 378
Fördelning av bygdemedel 2021 Orrmosjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelt belopp

Medfinansiering procent

Lillhärdals snöskoterklubb

Renovering av Orrmobron

100 000

100 000

0

Totalt


100 000

100 000


Tillgänliga medel


198 831
Fördelning av bygdemedel 2021 Lossen

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Funäsdalens jaktskytteklubb

Investering lerduvekastare, tavelställ, väg

224731

224731

0

Västra Härjedalens brukshundklubb


Utbildningskostnad och nya grindar

7 150

7 150

0

Funäsdalens slalomklubb

Multilokal

182 700

182 700

33

Föreningen Ljusnedals byalag

Utöka lek- och badområdet vid bruksområdet

186 000

186 000

23

Ljusnedals byalag

Investering i värmepump

110 000

110 000

1

Härjedalens skateboardklubb

Betong till skateboardpark

55 000

55 000

98

Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening

Renovering fiskdamm

147 387

147 387


Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdesförening

Ombyggnad av Tännäs fiskecentrum

1 066 500

533 250

Krav på medfinsiering på 533 250 kronor

Tännäs byalag

Nya bryggor till badplats i Tännäs

125 000

125 000


Medskogens byalag

Byggande av gemensam bastu

46 000

46 000

25

Summa


2 150 468

1 617 218


Tillgängliga medel


2 525 267
Fördelning av bygdemedel 2021 Grundsjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Byutveckling i Hedeviken ekonomisk förening

Renovering Trosaviks fasad och fönster

137 060

137 060

80

Fjällorrens handelsbolag

Underhåll av Särvfjällsvägen, Orrevägen

473 699

0

0

Hede-Vemdalen GK genom Hede-Vemdalen golfbana AB

Upprustning av range, nät, köp av tält

235 693

190 000

0

Hede företagargrupp ideell förening

Byte av yttertak

565 136

251 635

0

Hede hembygdsförening

Investering för övervakning

31 386

31 386

0

Hede idrottsklubb

Anordna dusch, omklädningsrum och HWC

673 131

640 000

0

Hede Idrottsklubb

Inköp av gräsklippare

100 000

0

0

Hede Idrottsklubb

Inköp av fotbollsmål

24 000

0

0

Hedevikens IF

Renovering fönster

101 760

90 000

0

Hedlanda flygförening

Investering luftvärmepump och laddstolpe

411 000

20 000

5

Hede folkpark

Byte av golv på stora scen

18 100

18 100

0

Långå bysamfällighetsförvaltning (Långå bys skifteslag)

Investeringar och marknadsföring av Långå skans

60 000

60 000

0

Långå fiskevårdsområdesförening

Investering Grundsjöprojektet

65 000

65 000


Långå fiskevårdsområdesförening

Förstudie om investering i Långåljusnans strömsträckor och biotoper

50 000

50 000

23

Nytta och nöje

Renovering golv inför mattbyte

16 076

16 076

0

Oppinils

Turistsatsning Grundsjöområdet, Långå

80 000

0

27

Särvsjö samfällighetsförening

Upprustning av bygatan Särvsjön, 370 meter

107 500

0

0

Vemdalens hembygdsförening

Byte av tak på en liten timrad lada

48 500

0

0

Vemhåns byalag

Förbränningstoalett med tillbehör

40 000

0

0

Härjedalens kommun

Grundsjöprojektet

50 000

50 000

0

Totalt


3 288 041

1 619 257


Tillgängliga medel
1 619 257Fördelning av bygdemedel 2021 Lofssjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering procent

Fördelning av bygdemedel 2021 Grundsjön

Lofsdalens turistnäring ekonomisk förening

Byte av tak. Kafé gamla skolan.

200 000

0

20

Glöte byalag

Rustning av gång- och cykelvägar

37 500

37 500

50

Glötegården

Byte av fönster och tre ytterdörrar

300 000

278 258

0

Totalt


569 500

347 758


Tillgängliga medel


347 758
Tidigare beslutat, fördelat eller avräknat

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Kommentar

Destination Funäsfjällen

Investeringsprojekt spår och leder


775 000

Lossen

Lofsdalsfjällens turistnäring

Vision Lofsdalen


100 000

Lofssjön

Leader sjö, skog och fjäll, beslutad

Landsbygdsprogrammet, EU


506 790

Procentuell fördelning per vattendrag, förutom Krokströmmen

Leader Hälsingebygden, beslutad

Landsbygdsprogrammet, EU


15 334

Krokströmmen


Senast uppdaterad: 17 mars 2021 11:20
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas