Beslut: Flytt av verksamheter till Senioren

Kommunstyrelsen beslutade 17 mars 2021 att flytta verksamheterna som bedrivs på Ögränd i Sveg till Senioren i Sveg.

Arbete och aktivitets verksamheter bedrivs i en kommunalägd fastighet på Ögränd i Sveg. En utredningen visar att det finns flera fördelar med att flytta verksamheterna; en är att verksamheter i Senioren kan locka fler hyresgäster till fastigheten. Flytten är i linje med beslutet att minska kommunens lokalytor med 3 procent per år.

Ekonomi

Ökade hyreskostnader för Härjedalens kommun hanteras inom ramen för fastighetsbudgeten och ingen utökad ram behövs. Försäljningen av fastigheten på Ögränd ger kommunen en intäkt och kommunen slipper vidta åtgärder i arbetsmiljön; bland annat brandskydd.

Flytten ger ökade hyresintäkter för Härjegårdar och undviker av nedskrivningar.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021 16:10
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas