Beslut: Viken 8:5 i Ytterhogdal såld

Kommunfullmäktige har beslutat att sälja Viken 8:5 i Ytterhogdal för 4 350 000 kronor. Försäljningen skedde genom anbud till mäklare. Beslutet fattades 29 mars 2021. Större delen av fastigheten består av skog.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021 08:47
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas