Resultatet av medborgarlöftena mellan Härjedalens kommun och Polisen

Snöskoterpolis, patrullering i fjällvärlden. Jämtland, fjällräddning, Ulf Wedin

Foto: Lars Hedelin, Polisen.

Redovisning av arbetet med medborgarlöften mellan Härjedalens kommun och Polisen under 2019-2020 .

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet

 • Polisen har trots coronavirusrestriktioner bedrivit trafikövervakning i samma utsträckning som tidigare år med fokus på hastighet och beteende.
 • Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen.
 • Polisen har informerat om trafikregler och säkerhet i flera forum, ibland gemensamt med kommunen.
 • Kommunen för dialog med Trafikverket om trafikmiljö, främst belysning och hastighet.

Utvecklingsmöjligheter

information om trafikregler och säkerhet till allmänheten gällande terrängkörning.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder gällande alkohol, narkotika och tobak

 • Polisen har, ibland med hjälp av kommunen, använt andra metoder för att nå ut med information när fysiska besök inte varit möjligt.
 • Kommunen har anpassat arrangemang för att erbjuda unga och ungdomar aktiviteter trots pandemin.
 • Kommunen och Polisen har samverkat i möten, digitala och fysiska, om ANDT-frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna.
 • Kommunen genomför utbildningar och arbetar enligt handlingsplan med frågor som rör ANDT i skolan.
 • Kommunen arbetar med Tobaksfri duo och har en hög andel elever som skriver kontrakt, 97 procent av eleverna i årskurs 6-9 i Härjedalen har anslutit sig.
 • Arbete pågår för att ha rökfria skolgårdar.
 • Varje år genomförs drogvaneundersökning i kommunen för att kartlägga ungas drogvanor och ge underlag för samverkan med andra aktörer.

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Härjedalens kommun

Kommunen och Polisen har haft svårt att hitta resurser och kanaler för att driva denna samverkan och ingen framgång har uppnåtts i det gemensamma arbetet. Arbete har dock bedrivits enligt plan i ordinarie verksamheter.

Medborgarlöften 2021-2022 mellan Polisen och Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 9 januari 2023 15:52
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas