Norra skolan stänger och provtar alla

Norra skolan håller stängt nästa vecka 12-16 april 2021. Det har rektor Tona Wörlén beslutat i samråd med smittskyddsläkaren.

Torsdag 15 april och fredag 16 april provtas alla elever och lärare för covid-19. 270 elever och 40 medarbetare berörs.

Berörda blir kallade till provtagning via Schoolsoft, den kanal som skolan kommunicerar med föräldrar, elever och personal i.

Elever på Norra skolan i Sveg kan beställa lunchlåda från 13 april

Elever som har fjärrundervisning kan beställa lunchlåda från tisdag 13 april 2021

Fritids har öppet för barn med föräldrar i samhällsviktiga funktioner

Om du jobbar i samhällsviktig verksamhet och behöver plats på fritids för barn i förskoleklass till årskurs 6.

Senast uppdaterad: 9 april 2021 14:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas