Samarbete för mer Härjedalsmat

Korvar från Hede kött och chark. Foto: Niklas Persson.

I Härjedalen finns många småskaliga matproducenter som förvaltar och utvecklar en gedigen historia av matproduktion och mattraditioner. Projektet Härjedalsmat ska tillsammans med lokala matproducenter och matintressenter bidra till att flera får ta del av mat från Härjedalen.

- Idén med Härjedalsmat är ett skapa en gemensam organisation, till exempel en ideell förening, där matproducenter och andra intressenter är medlemmar och kan ordna gemensamma aktiviteter. Det kan röra sig om marknadsföring under det gemensamma paraplyet Härjedalsmat, säger projektledaren Annichen Kringstad.

Med intressenter menar hon allt från matproducenter till restauranger och andra som säljer eller förmedlar lokal mat. Är det en organisation öppnar det även vägen för att gemensamt söka projektmedel.

- En gemensam organisation ger möjlighet att samarbeta och inspireras samt att utveckla produkter, marknadsföring och försäljning tillsammans så att vi får fler företagare som jobbar med mat, säger Annichen Kringstad.

Det långsiktiga syftet är fler företagare och matproducenter och att genom mat bli en mer attraktiv kommun att bo i och besöka.

- Mat är viktig för turismen. Mat ger mervärde och ökar Härjedalens attraktionskraft, säger Annichen Kringstad, som lyfter fram att det finns många duktiga och modiga matentreprenörer i Härjedalen och att de flesta säljer allt de producerar och skulle behöva producera mer.

En bonde klappar sin fjällko som går i ett somrigt landskap. I bakgrunden fler kor och röda hus.

Erika Enckell är en av Härjedalens många matproducenter. Foto: Jocke Lagercrantz.

Projektägare och finansiering av Härjedalsmat

Projektägare för Härjedalsmat är LRF Jämtland. Projektledare är Annichen Kringstad, som jobbar på LRF. Projektet avslutas 31 december 2022.

Finansiering av projekt Härjedalsmat

Härjedalens kommun, Region Jämtland-Härjedalen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling satsar tillsammans 1,3 miljoner kronor för att utveckla möjligheten för småskaliga matproducenter att få en gemensam plattform.

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling bidrar med 923 070 kronor
  • Härjedalens kommun bidrar med 247 801 kronor
  • Region Jämtland Härjedalen bidrar med 147 801 kronor
Senast uppdaterad: 12 april 2021 17:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas