Lägesrapport coronavirus och covid-19 tisdag 20 april 2021

Lägesrapport tisdag 20 april 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 29
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 23
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 6
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 4
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 85
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 81

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet. Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Regionala råd i Jämtland och Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå i Region Jämtland-Härjedalen. Därför finns regionala rekommendationer, som är en förstärkning av de allmänna rekommendationerna. De lokala rekommendationerna gäller till 2 maj 2021, med löpande omprövning utifrån smittoläge.Förlängda regionala rekommendationer i Härjedalen på Region Jämtland-Härjedalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

När ska jag stanna hemma på Region Jämtland-Härjedalens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coronavirus och covid-19 i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccineringen fortsätter. Prioriteringen utgår från ålder och de äldsta vaccineras först.
 • Personer med hemtjänst (men som inte har hemsjukvård) vaccineras av Region Jämtland-Härjedalen.
 • Personalläget i vård och omsorg: Måttlig påverkan i vissa delar av äldreomsorgen.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besök hos personer som bor i särskilt boende ska bokas i förväg via telefon.
 • Rekommendation att personal i vård och omsorg inte jobbar på fler än tre arbetsplatser. Gäller även timanställda.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med misstänkt smittade provats.
 • Personal i äldreomsorgen bär munskydd hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Läsrummen i Svegs bibliotek är stängda för spontanbesök men tar emot familjer som bor under samma tak efter bokning.
 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen är öppna för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Svegsbadet är stängt och öppnar torsdag 22 april. Alla besök måste bokas i förväg via telefon 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för säsongen.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.

Servering av alkohol och smittskydd på serveringsställen

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

När ska du stanna hemma - schematisk översikt över när du ska stanna hemma med anledning av coronaviruspandemin.Förstora bilden
Senast uppdaterad: 20 april 2021 11:16
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas