Vill du ha digitala handlingar från kommunen?

Pärmar och boxar med arkiverade dokument på hyllor.

Foto: Michael Folmer Mostphotos

Åre och Härjedalens kommuner undersöker behovet hos medborgarna av ett framtida e-arkiv med en enkät.

Under 2021 driver kommunerna gemensamt en förstudie som ska resultera i ett underlag för beslut gällande ett gemensamt e-arkiv för allmänna handlingar som uppfyller företagens och medborgarnas krav. Förstudien är delfinansierad av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Enkät till medborgare angående behov inför införande av e-arkiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 27 april 2021 09:23
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas