Förslag: Byvaktmästeriets tjänster tas över av lokala aktörer

Person som kör en gräsklippare över en grön gräsmatta.

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att byvaktmästeriet avvecklas. Frågan tas upp i samhällsutvecklingsutskottet 18 maj 2021 för att sedan behandlas i kommunstyrelsen.

Kommunen erbjuder byvaktmästeritjänster till kommuninvånare med hemtjänst som har behov av hjälp med snöskottning, sandning, trädgårdarbete, byte av glödlampor och enklare snickartjänster. Byvaktmästeriet har 205 kunder.

Den 18 maj 2021 tar samhällsutvecklingsutskottet ställning i frågan om byvaktmästeriets tjänster ska utföras av lokala aktörer utan kommunal medverkan. Frågan går sedan vidare till kommunstyrelsen. Planen är att byvaktmästeritjänsterna avvecklas innan vintern 2021.

Huvudskälen till att inte erbjuda tjänsterna i kommunal regi är att det utgör konkurrens på orättvisa villkor för privata företag, att byvaktmästeriet har svårt att hinna med uppdragen och att rutavdrag inte fanns när tjänsten startade på 1990-talet.

- Byvaktmästeriverksamheten är kritiserad av det lokala näringslivet, som menar att det är konkurrens på orättvisa villkor. Utförandet av tjänsten kompliceras av kommunens långa avstånd, som gör det till ett tidskrävande och personalintensivt arbete. Den oberäkneliga arbetsbelastningen, som framförallt snöskottningen innebär, gör att det är svårt att planera arbetet och fokusera på huvuduppdraget att vägleda individer med beslut om åtgärder, säger Jonas Kojan, förvaltningschef.

Kommunen kommer att informera byvaktmästeriets kunder om vilka aktörer som utför liknande tjänster via brev i slutet av sommaren.

Många kommuner har under senare år avvecklat liknande tjänster. I Jämtland erbjuder tre av sju kommuner byvaktmästeritjänster.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021 16:15
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas