Lägesrapport coronaviruspandemi tisdag 11 maj 2021

Lägesrapport tisdag 11 maj 2021: Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 30
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 23
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 7
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 1
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 89
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 88

Siffrorna är justerade på grund av en felrapportering förra veckan.

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet. Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Regionala råd i Jämtland och Härjedalen

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå i Region Jämtland-Härjedalen. Därför finns regionala rekommendationer, som är en förstärkning av de allmänna rekommendationerna. De lokala rekommendationerna gäller till 17 maj 2021, med löpande omprövning utifrån smittoläge. Förlängda regionala rekommendationer i Härjedalen på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

När ska jag stanna hemma på Region Jämtland-Härjedalens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccinering fortsätter. Prioriteringen utgår från ålder och de äldsta vaccineras först.
 • Personer med hemtjänst (men som inte har hemsjukvård) vaccineras av Region Jämtland-Härjedalen.
 • Personalläget i vård och omsorg: Ingen påverkan.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besöksrestriktionerna till äldreboenden är ändrade. Ta kontakt med boendet inför besök.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med misstänkt smittade provats.
 • Personal i äldreomsorgen bär munskydd hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Läsrummen i Svegs bibliotek är stängda men tar emot familjer som bor under samma tak efter bokning via 0680-161 22.
 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Sporthallarna i Sveg, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Vemdalen och Funäsdalen är öppna för träningsverksamhet för barn- och ungdomar födda 2002 och senare. Restriktioner gäller i hall och omklädningsrum.
 • Besök på Svegsbadet bokas i förväg via telefon 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för säsongen.

Servering av alkohol och smittskydd på serveringsställen

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Utlämning av munskydd för resenärer i kollektivtrafiken

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Munskydd kan hämtas på kommunkontoren i Funäsdalen och Hede och i receptionen på Medborgarhuset i Sveg.

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Flödesschema över när du ska stanna hemma.
Flödesschema över när du ska stanna hemma.
Senast uppdaterad: 18 maj 2021 10:26
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas