Förslag: Billigare tomtpris på vissa orter

Karta över Hede som visar några av de lediga tomterna i Hede. Lediga tomter markerade med grönt.

Några av de lediga tomterna i Hede. Lediga tomter markerade med grönt.

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att försäljningspriset på de kommunala tomterna ska vara olika på olika orter. Frågan behandlas i samhällsutvecklingsutskottet 18 maj 2021.

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår differentierade priser på kommunala tomter. Frågan tas upp i samhällsutvecklingsutskottet 18 maj 2021 för att senare behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

- Vi vill öka inflyttningen och stimulera till mer permanentboende. Det här förslaget är ett led i det och att lyfta fram de möjligheter som finns i våra byar, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

För att priset ska spegla efterfrågan på tomtmark föreslås att priset på kommunala tomter sänks från 100 kronor per kvadratmeter till 24 kronor per kvadratmeter i

  • Hede, 27 lediga tomter
  • Långå, 1 ledig tomt
  • Ytterhogdal, 11 lediga tomter
  • Lillhärdal, 5 lediga tomter
  • Herrö, 1 ledig tomt
  • Vemhån, 4 lediga tomter
  • Sveg, 22 lediga tomter

Lediga kommunala tomter och tomtkö

Ekonomi

Efterfrågan på tomtmark är begränsad på dessa orter; varje försäljning ger positiv effekt på ekonomin.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021 12:35
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas