Beslut: Utred för- och nackdelar med att bolagisera flygplatsen

Skylt på gräsmatta med texten Välkommen till Härjedalen Sveg airport framför ett staket och en byggnad med ett trafiktorn.

Foto: Morgan Grip.

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 18 maj 2021 att ge samhällutvecklingsförvaltningen i uppdrag att se över vilka för- och nackdelar en bolagisering av Härjedalen-Sveg airport skulle innebära.

Flygplatsens ligger organisatoriskt i den kommunala verksamheten. I bolaget Pontarius utredning om flygplatsen redovisas både för- och nackdelar med en bolagisering.

- Vi behöver fördjupa oss i ämnet, konkretisera och analysera vad en eventuell bolagisering av flygplatsen innebär, säger Jonas Kojan, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021 16:38
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas