Förslag: Trångsvikens bygg AB bygger nytt bostadsområde i Funäsdalen

Samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Funäsdalen 8:112 skifte 1 säljs till Trångsvikens bygg AB för att bygga ett nytt bostadsområde på Röstberget i Funäsdalen. Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige måndag 21 juni 2021.

Röda och grå tvåvåningshus med träfasad.

Det nya bostadsområdet på Röstberget i Funäsdalen med Anåfjället i bakgrunden.

Samhällsutvecklingsutskottet har gett samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att sälja skifte 1 av Funäsdalen 8:112 med intentionen att bygga permanentboende. Nu rekommenderar utskottet att Trångsvikens bygg AB blir de som får bygga det nya bostadsområdet med 36 lägenheter i storlekarna ettor till fyror.

Kommunens ekonomi påverkas positivt eftersom marken säljs och konceptet stimulerar till att folkbokföra sig i det nya området. Det slutliga priset är inte klart än.

Vy över Funäsdalen mot väster med det nya bostadsområdet i förgrunden.

Vy över Funäsdalen mot väster med det nya bostadsområdet i förgrunden.

Röda och grå tvåvåningshus med träfasader.

Det nya bostadsområdet på Röstberget i Funäsdalen.

Karta över tomter i Funäsdalen.

Det nya bostadsområdet i Funäsdalen placeras norr om Salomons väg och väster om Åsargatan. Fastigheten heter Funäsdalen 8:112, skifte 1.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021 16:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas