Bidrag till sommarlovsaktiviteter i Härjedalen

Två person som leker i vattnet i profil mot vattenytan.

Vill du, din förening eller ditt företag ordna aktiviteter för barn och unga under sommarlovet? Har du eller din förening en bra idé som bidrar till att barn och unga får ett härligt lov?

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter sommaren 2021 för barn 6-15 år.

Kriterier för att söka bidrag

 • Aktiviteten ska vara kostnadsfria för barn och unga 6-15 år.
 • Aktiviteten ska ge barn och unga stimulans, personlig utveckling och uppmuntra både pojkar och flickors deltagande.
 • Aktiviteten ska skapa nya kontaktytor mellan barn.
 • Arrangören ansvarar för planering och genomförande.

Ansökan ska innehålla

 • Kort beskrivning av aktiviteten.
 • Plats för aktiviteten och ort.
 • Datum och tid för aktiviteten.
 • Vilken ålder aktiviteten är för.
 • Information om det är begränsat antal platser.
 • Om det finns en sista dag för anmälan.
 • Vem man ska anmäla till, telefonnummer eller mejl.

För utbetalning av bidrag

 • Information om din förening, med kontaktuppgifter.
 • Betalningsuppgifter så att bidrag kan betalas ut.
 • Kostnadskalkyl för material med mera och totalsumman ni söker bidrag för.

Skicka in ansökan senast måndag 31 maj 2021.
Ansökan skickas till fritid@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 26 maj 2021 09:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas