Hög belastning på avloppsreningsverk men reningskraven uppfylls

Avloppsreningsverket som byggs i Funäsdalen ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Avloppsreningsverket som byggs i Funäsdalen ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Många besökare i fjällvärlden har gjort att avloppsreningsverket i Bruksvallarna haft högre belastning än verket har tillstånd för. Kraven för rening har uppnåtts och prover visar inga skadliga nivåer för Ljusnan, dit avloppsvattnet släpps ut. Frågan behandlas i kommunledningsutskottet 26 maj 2021.

Miljö- och byggnämnden gav i februari 2021 uppdrag åt kommunen att lämna uppgifter om belastning på avloppsreningsverket i Bruksvallarna. Mätningarna visar en högre belastning än kommunens tillstånd medger.

Kommunen har tillstånd för 2 000 personekvivalenter, ett mått som beräknar hur stor belastningen av avloppsvatten en anläggning har tillstånd för. Under påsken uppmättes en maxbelastning på 2 800 personekvivalenter. Trots högre inflöde av avloppsvatten till reningsverket i Bruksvallarna har kraven på rening uppnåtts.

Trots högre inflöde av avloppsvatten till reningsverket i Bruksvallarna har kraven på rening uppnåtts.

– Det är positivt att så många vill fira påsk i Härjedalen. Det står nu klart av vi överskrider vad tillståndet medger. Det är en situation som vi får hantera på bästa sätt till det nya avloppsreningsverket i Funäsdalen är klart om två år. Det ser vi fram emot, säger LG Nordlander, kommunalråd (S).

Det är en situation som vi får hantera på bästa sätt till det nya avloppsreningsverket i Funäsdalen är klart om två år.

Förutom de långsiktiga investeringar som Härjedalens kommun gör i vatten och avlopp tittar Vatten och miljöresurs på temporära lösningar för att klara maximalt 2 000 personekvivalenter de närmsta åren.

Nytt reningsverk i Funäsdalen 2023

Vatten och miljöresurs bygger en avloppsledning för att ta hand om avloppsvatten från dalgången Ramundberget-Funäsdalen. Vattnet ska renas i det nya reningsverk som byggs i Funäsdalen. Det ska vara klart 2023.
Om VA 2025 på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Byggstart för avloppsreningsverk i Funäsdalen på Härjedalens kommuns webbplats

Låg påverkan på Ljusnan

Avloppsvattnet från avloppsreningsverket i Bruksvallarna släpps ut i Ljusnan. Kontroller visar att belastningen av näringsämnen, i det här fallet fosfor, ökar från Bruksvallarna och nedströms men det är inte skadliga nivåer som får negativa konsekvenser för Ljusnan, enligt Vattenvårdsförbundets bedömning.

Ljusnan är ett näringsfattigt vattendrag med låga halter av näringsämnen och organiskt material. Det gör vattendraget lämpat att ta emot belastande ämnen från utsläpp. Högsäsong med många besökare är begränsade perioder och ger Ljusnan förutsättningar att ta hand om den extra belastningen utan att ta skada.

Vattenvårdsförbundet gör mätningar i Ljusnan och Vatten och miljöresurs kontrollerar att reningsverket klarar kraven. De prover som Vattenvårdsförbundet har tagit visar inga skadliga nivåer för Ljusnan, dit avloppsvattnet från Bruksvallarna släpps ut.

Vattenvårdsförbundet Ljusnan-Voxnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bevakar frågor om hur Ljusnan ska skyddas och hur kvaliteten på vattnet är.

Senast uppdaterad: 25 maj 2021 11:46
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas