Undersökning: 89 procent anger att de känner sig trygga

Sidan av en polisbil fotad framifrån.

Polisen har genomfört en medborgardialog med fokus på trygghet. Resultatet av undersökningen är del i den gemensamma kartläggningen som kommunen och Polisen gör. Kartläggningen beskriver den lokala lägesbilden för trygghet och brottslighet och ligger till grund för det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Härjedalens kommun.

I Härjedalens kommun svarade 131 personer, eller drygt en procent av kommunens befolkning. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd men kan ge en indikation på medborgarnas upplevda trygghet.

89 procent anger att de känner sig trygga.

Av de som svarade var 81 kvinnor och 50 män. 117 personer (89 procent) anger att de känner sig trygga. Orsaker som anges bidra till trygghet är formell och informell grannsamverkan och social kontroll och sammanhållning. Även polisnärvaro och låg brottslighet är faktorer som påverkar tryggheten.

14 personer uppgav att de känner sig otrygga. Det är närmare 11 procent av de som svarade.

Det som anges vara största källan till otrygghet i Härjedalen är trafikmiljön; hög hastighet, buskörning, annan störande körning och rattfylleri nämns återkommande. Även låg polisnärvaro och oro för att bli utsatt för stöld eller inbrott anges av flera vara anledning till otrygghet.

Enkäten fanns tillgänglig digitalt två veckor i april 2021.

Inför Polisens digitala medborgardialog 2021 i Härjedalen och Jämtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 27 maj 2021 16:24
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas