Eldsjälar ska väcka härjedalslängtan

Drönarfoto över Lillön, Storön, Ljusnan och E45:an söder om Svegs centrum Sommarbild med lövträd och barrskog.

Kommunen börjar arbeta med ett nätverk av eldsjälar för att få upp intresset för Härjedalen och för att nyinflyttade ska känna sig välkomna.

Eldsjälsnätverket består av ambassadörer och inflyttarfaddrar. Ambassadörerna agerar främst i sociala medier medan inflyttarfaddrarna är aktiva på plats i byarna.

Ambassadörerna berättar om hur det är att leva och bo i Härjedalen och delar med sig av sina berättelser för att inspirera andra som är på väg hit eller för att väcka härjedalslängtan.

- Tillsammans med ambassadörer kan vi bjuda på fler berättelser om hur det är att leva och bo i här. Ambassadörerna ger fler perspektiv på livet men hjälper oss också att nå fler människor i olika nätverk, säger Helena Åkerlind, vid kommunens inflyttarservice.

Till att börja med inleds samarbete med ett dussin ambassadörer i lika många byar över hela kommunen.

Befolkningen i Härjedalen ökar och fler är intresserade av att flytta hit.

- För att nyinflyttade ska trivas och snabbare komma in i bygemenskapen börjar vi jobba med inflyttarfaddrar som välkomnar nyinflyttade, säger Helena Åkerlind.

Bli ambassadör eller inflyttarfadder

Är du intresserad av att bli ambassadör eller inflyttarfadder eller känner du någon som passar att bli det, kontakta
Helena Åkerlind
flyttahit@herjedalen.se
0680-162 14

Senast uppdaterad: 2 juni 2021 11:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas