Samarbete ger tillgängligare fiske

Fotograf Morgan Grip.

Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening ville göra fisket mer tillgängligt och tog kontakt med Härjedalens kommun. Tillsammans genomförs ett Lona-projekt, lokala naturvårdsåtgärder, som gör tillgängligheten bättre och ger fler möjlighet att fiska.

Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening har ökat tillgängligheten till Hocksjön med en ny brygga anpassad för personer med funktionshinder, nytt gapskjul med eldstad och handikapptoalett. Lonabidraget har även gett gapskjul i Vargknättstjärn, norr om Hocksjön, och Skrattabborrtjärn, norr om Överberg.

– När folk kommer ut i naturen och får njuta en dag vid en fiskesjö får de en fantastisk upplevelse med sig hem och hela familjen mår bra. Vi räknar med fler fiskare redan denna sommar. Särskilt glada är vi för att det nu är mer trivsamt och tillgängligt i Hocksjön. Eftersom kommunen är med har vi fått halva kostnaden i stöd från länsstyrelsen, säger Mats Westling, Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening.

Syftet med investeringen på 200 000 kronor är att fisket ska bli en ännu bättre upplevelse.

– Genom att skapa fiskeupplevelser nära tätorten ges möjligheter till ett rikt friluftsliv för invånarna. Projekt som dessa är suveräna eftersom de har ett högt lokalt engagemang. En eloge till Härjedalens föreningsliv med så många bra idéer om hållbara investeringar, säger Malin Nyqvist Ljungberg, landsbygdsutvecklare, Härjedalens kommun.

Lona - lokala naturvårdsåtgärder

Lona är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Endast kommuner kan söka bidrag men projekt kan initieras och drivas av lokala initiativtagare. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

Kontakt

Mats Westling, ordförande Sveg-Herrö fiskevårdsområdesförening
070-396 16 08
mats.westling59@outlook.com

Malin Nyqvist Ljungberg, landsbygdsutvecklare
Härjedalens kommun
0684-167 51
malin.nyqvist-ljungberg@herjedalen.se

Senast uppdaterad: 8 juni 2021 16:00
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas