Beslut: Bidrag till elljusspår i Funäsdalen

Skidspår mellan snötyngda fjällbjörkar.

Kommunstyrelsen beviljar 400 000 kronor i bidrag till LRK-spårservice ekonomisk förening för att byta belysning och ta över driften av elljusspåret i Funäsdalen.

Belysningen i elljusspåret i Funäsdalen är 40 år gammal och består av kvicksilverlampor. Hela belysningsanläggningen, armaturer, kablar och stolpar, behöver bytas. Sedan 2015 är det inte tillåtet att tillverka kvicksilverlampor, så reservlampor går inte att köpa.

Belysningsanläggningen ägs av kommunen, som har elansvar för anläggningen.
LRK spårservice ekonomisk förening erbjuder sig att ta ägarskap, drift och underhåll om kommunen bidrar med 400 000 kronor. Föreningen byter ut belysningen till ett miljövänligt och energisnålt alternativ.

Förslaget ligger i linje med samhällsutvecklingsförvaltningens önskan om att föreningslivet ska äga och drifta egna anläggningar.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021 15:43
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas