Polisanmälan efter att tillstånd överskridits trots att krav på rening uppnåtts

Avloppsreningsverket som ska byggas i Funäsdalen ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Avloppsreningsverket som byggs i Funäsdalen ska behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget och Bruksvallarna.

Enligt miljöbalken måste tillsynsmyndigheten miljö- och byggnämnden göra polisanmälan när ett tillstånd har överskridits. Miljö- och byggnämnden har polisanmält Härjedalens kommun för att avloppsreningsverket i Bruksvallarna, under påsklovsveckorna, haft högre belastning än kommunen har tillstånd för.

– Jag vill vara tydlig med att kraven på rening har uppnåtts trots den höga belastningen och att Vattenvårdsförbundets prover visar att Ljusnan inte har tagit skada. Trots det ingår det i vår tjänsteplikt att göra en polisanmälan när ett tillstånd överskridits, säger Cilla Gauffin, chef på miljö- och byggavdelningen.

Jag vill vara tydlig med att kraven på rening har uppnåtts trots den höga belastningen och att Vattenvårdsförbundets prover visar att Ljusnan inte har tagit skada. Trots det ingår det i vår tjänsteplikt att göra en polisanmälan när ett tillstånd överskridits

Det är miljöbalken som reglerar att tillsynsmyndigheten, i det här fallet miljö- och byggnämnden, måste göra en polisanmälan.

- Vi var förberedda på polisanmälan eftersom det följer med lagstiftningen. Vi fortsätter med arbetet att lösa problemet, säger LG Nordlander, kommunalråd (S) i Härjedalens kommun.

Vi var förberedda på polisanmälan eftersom det följer med lagstiftningen. Vi fortsätter med arbetet att lösa problemet.

Långsiktiga investeringar för fler besökare och skydd av vattendrag

I år har det varit många besökare i fjällvärlden och det var under påsklovsveckorna som tillståndet för avloppsreningsverket i Bruksvallarna överskreds.

– Det är roligt att så många vill besöka oss och att många bosätter sig i kommunen men det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra vattendrag. Därför är det bra att kommunen och Vatten och miljöresurs kommit långt i arbetet med att få till den långsiktiga lösningen med ett nytt reningsverk i Funäsdalen, som ska ta hand om avloppsvatten från hela dalgången Ramundberget-Bruksvallarna. Den nya avloppsreningsanläggningen beräknas vara klar i slutet av 2024, säger Cilla Gauffin.

Tätare provtagning och bättre rutiner

Miljö- och byggnämnden fattar torsdag 17 juni 2021 beslut om förslag till åtgärder. Innan den nya avloppsreningsanläggningen i Funäsdalen tas i bruk föreslår miljö- och byggavdelningen tätare provtagning på utgående avloppsvatten från Bruksvallarnas avloppsreningsverk och att bättre rutiner för egenkontroll införs.

Det handlar om rutiner för att se hur många personer som är påkopplade till olika avloppsreningsverk i Härjedalen i förhållande till de tillstånd som varje verk har men även om mer samverkan mellan miljö- och byggnämnden, som ger bygglov och gör detaljplaner, och det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs, om sköter om och driver anläggningarna.

– Vi jobbar redan med frågan om bättre rutiner för egenkontroll tillsammans med Vatten och miljöresurs, säger Cilla Gauffin.

Fakta

  • Det kommunala va- och avfallsbolaget Vatten och miljöresurs har efter mätningar konstaterat en högre belastning på avloppsreningsverket i Bruksvallarna än vad Härjedalens kommuns tillstånd medger.
  • Bruksvallarna har ett tillstånd på 1 999 personekvivalenter, vilket förenklat är ett mått för att beräkna hur stor belastning av avloppsvatten som en anläggning har tillstånd för. Är tillståndet under 1 999 personekvivalenter är miljö- och byggnämnden på kommunen tillsynsansvarig. Är tillståndet över 2 000 personekvivalenter är länsstyrelsen tillsynsansvarig.
  • Enligt miljöbalken måste tillsynsmyndigheten alltid göra en polisanmälan när ett tillstånd har överskridits.

Mer information

Hög belastning på avloppsreningsverk men reningskraven uppfylls

Projektet VA 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenvårdsförbundet Ljusnan-Voxnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenvårdsförbundet Ljusnan-Voxnans kommentar om överskridande av tillstånd , 259.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Resultat Lilljusnan 2021 , 57.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Utvärdering bakterier och fosfor 2015-2020 , 987.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021 15:01
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas