Sommarlovsaktiviteter 2021

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter sommaren 2021 för barn 6-15 år.

Aktiviteter anordnas på flera ställen i Härjedalen under hela sommaren.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021 10:42
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas