Var med och påverka Röstberget och Risnäsets framtid

Drönarfoto över Risnäset

Risberget. Foto: Morgan Grip

Kommunen arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen. Det innebär att kommunen undersöker hur marken i och kring Funäsdalen ska användas i framtiden.

Risnäset är idag ett område för allmänt ändamål, marken ska vara tillgänglig för allmänheten. Risnäset är ett förhållandevis stort område centralt belägget i byn.

Skulle Risnäset kunna fylla flera syften? Kanske får boende plats? Kanske kan man anlägga en badplats? Kanske kan man göra det till en än mer attraktiv plats?

Röstberget är idag ett rekreationsområde. Det betyder att det till exempel inte kan byggas bostäder där - marken ska vara tillgänglig för allmänheten.

Hur ska Röstberget användas i framtiden?

Var med och påverka hur Risnäset och Röstberget ska utvecklas. För att kunna planera för den bästa användningen av marken vill Härjedalens kommun ha synpunkter från allmänheten.

Ge din synpunkt om hur Röstberget ska användas.
Var med och påverka Risnäsets framtid.

Senast uppdaterad: 14 juni 2021 15:26
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas