Stenar med den vita beläggningen

Foto: Sven Emil Backman

Vita stenar i Lofsån

Den senaste tiden har frågor uppkommit om inte vanligt förekommande vita stenar i Lofsån.

Den vita beläggning som delvis täcker stenarna i ett parti av Lofsån, har av allt att döma en naturlig förklaring. Allt tyder på att det är rester av den trådformiga kiselalgen Didymosphenia gemminata som syns på stenarna. Algen växer på stenar i strömmande vatten och bildar en brun eller grönaktig massa. När algen dör släpper den från stenarna och kvar blir då stjälkarna som när de torkar, ger upphov till en vit beläggning. Härjedalens kommun väntar på den slutgiltiga analysen av de vattenkemiska prover som tagits i Lofsån. Det finns än så länge ingenting som tyder på några onormala värden, avseende vattenkemin i Lofsån.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021 11:04
Redaktör för sidan: Anna Elfqvist
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas