Ny taxa för vatten och avlopp

drinking water flows from a chrome water tap.

Vatten och miljöresurs har tagit fram förslag på ny taxa för vatten och avlopp, VA, för Härjedalens och Bergs kommuner. Kommunfullmäktige i båda kommun har fattat beslut att godkänna förslaget. Beslutet vinner laga kraft i slutet av juli och föreslås gälla från 1 januari 2022.

Den nya taxan innebär att uppbyggnaden av taxa blir lika i båda kommunerna. Däremot blir avgifterna olika eftersom de styrs av varje kommuns kostnad för vatten och avlopp.

Hur påverkar förändringarna kunderna

De föreslagna förändringarna innebär en omfördelning av avgifterna i VA-kollektivet. Vissa kunder får högre avgift per år medan andra får en sänkning.

Ansvarsfördelning

Kommunen är ansvarig för den kommunala VA-anläggningen, ledningar, vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk. Vatten och miljöresurs har uppdrag att sköta om det åt kommunen.

Förslag till ny VA-taxa på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021 15:13
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas