Tyck till om förslag till nya föreskrifter för avfall senast 15 augusti

Grön soptunna vid vägkant.

Vatten och miljöresurs har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter för avfall för Härjedalens och Bergs kommuner. Den 5 juli till 15 augusti 2021 kan du tycka till om förslaget. Avfallsföreskrifter beskriver hur ofta sopor hämtas, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka som lämnas på återvinningscentral eller återvinningsstation.

De största förändringarna i förslaget

De största förändringarna i förslaget är att

  • matavfallsinsamling ska införas i hela kommunerna,
  • regelbunden tömning av avloppsslam och fettavskiljare
  • att hela kommunen ska ingå i ett hämtområde och att
  • föreskrifterna blir lika för båda kommunerna.

Ta del av förslaget till nya avfallsföreskrifter

Förslag till nya avfallsföreskrifter finns på Vatten och miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här sammanfattas de viktigaste förändringarna i föreskrifterna. , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hela förslaget till nya avfallsföreskrifter för Bergs och Härjedalens kommuner , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter senast 15 augusti 2021

Skicka synpunkter till
Vatten och miljöresurs
Medborgarhuset
842 80 Sveg
kundservice@vattenmiljoresurs.se

Ange synpunkter avfallsföreskrifter2021/19 på handlingen eller i meddelanderaden för mejl. Synpunkter ska vara Vatten och miljöresurs tillhanda senast 15 augusti 2021.

Frågor om förslaget besvaras av
Kundservice 010-251 53 15
kundservice@vattenmiljoresurs.se

Lina Eklund, avfalls- och servicechef
lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

Flera orsaker till nya föreskrifter

Ny lagstiftning, ökad mängd exploateringar och utveckling av tekniska lösningar innebär att kommunernas avfallsföreskrifter behöver uppdateras.

Tiplan

  • Förslaget om nya avfallsföreskrifter ställs ut 5 juli till 15 augusti 2021.
  • Efter utställning revideras förslaget av Vatten och miljöresurs som skickar ny version till kommunstyrelsen i respektive kommun hösten 2021.
  • Kommunstyrelserna skickar vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande hösten 2021.
  • Nya avfallsföreskrifter väntas träda i kraft maj 2022.

Vem ansvarar för vad

Det är kommunen som ansvarar för avfallshanteringen även om Vatten och miljöresurs har fått i uppdrag att sköta om och ha ansvar för sophämtningen och anläggningar.

Mer information om kommunernas ansvar, Vatten och miljöresurs ansvar och ditt ansvar som fastighetsägare eller privatperson.

Så går ett samråd till

Samråds- och utställningsperioden pågår på kommunernas webbplatser från 5 juli 2021 till 15 augusti 2021. Under den perioden kan alla lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Inlämnade synpunkter är allmän handling hos kommunen och kan lämnas ut vid begäran.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021 14:53
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas