700 000 kronor till mer kultur

Sagormmet på biblioteket i Sveg med soffor att läsa i, kuddar att mysa med och ett träd att krypa in i.

Härjedalens kommun har fått 700 000 kronor för att stärka biblioteken i kommunen. Pengarna kommer från Kulturrådet och går i första hand till kultur för barn.

Pengarna ska användas till att satsa på de grupper som prioriteras i bibliotekslagen: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning och barn med annat modersmål än svenska.

- Dessutom kan vi fortsätta att ha en projektanställd bibliotekarie för att satsa särskilt på digitala arrangemang för att nå alla barn i vår stora kommun. De här pengarna gör att även att vi kan möta de allra yngsta med läs- och språkfrämjande åtgärder, säger Jessica Strand, enhetschef för kulturenheten.

Pengarna medger även fortsatt satsning på lovaktiviteter inom kulturområdet, digital högläsning på olika språk och närvaro i sociala medier.

- Vi fortsätter även med särskilda satsningar för personer med funktionsnedsättningar. Det handlar om att göra bibliotekets tjänster tillgängliga för alla och fortsätta med filmklubb, säger Jessica Strand.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021 15:49
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas