Vattenprover visar tjänligt badvatten

Sandtjärn kväll ungdomar på brygga

Årets vattenprover vid badplatserna i Sveg, Funäsdalen och Ytterhogdal visar tjänligt vatten.

Vattenprover har tagits vid badplatserna i Sandtjärn, Funäsdalssjön och Kyrksjön i Ytterhogdal i början av juli. Allt såg bra ut med tjänligt vatten.

Senast uppdaterad: 19 juli 2021 12:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas