Lägesrapport coronaviruspandemi tisdag 3 augusti 2021

Lägesrapport tisdag 3 augusti 2021 om covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter

 • Vårdtagare med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal vårdtagare med bekräftad covid-19: 30
 • Totalt antal vårdtagare som tillfrisknat: 23
 • Totalt antal avlidna vårdtagare med bekräftad covid-19: 7
 • Personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19 idag: 0
 • Totalt antal personal i vård och omsorg med bekräftad covid-19: 89
 • Totalt antal personal som tillfrisknat: 89

Personal inkluderar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, rehab-personal och personal i daglig verksamhet. Coronavirusrapport publiceras helgfria tisdagar från 9 februari 2021.

Härjedalens kommunens arbete med coronaviruspandemin

Restriktioner

Coronaviruspandemin: Detta gäller just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Regional information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stanna hemma när någon i hushållet insjuknat och väntar på provsvar

När ska jag stanna hemma på Region Jämtland-Härjedalens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder i Härjedalens kommuns verksamheter

Vård och omsorg

 • Vaccinering fortsätter. Prioriteringen utgår från ålder och de äldsta vaccineras först.
 • Personer med hemtjänst (men som inte har hemsjukvård) vaccineras av Region Jämtland-Härjedalen.
 • Personalläget i vård och omsorg: Ingen påverkan.
 • God tillgång på skyddsmaterial.
 • Arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus i äldreomsorgen och LSS fortsätter. Vid symptom testas brukare och isolering tillämpas tills provsvar är klart.
 • Besöksrestriktionerna på äldreboenden - ta kontakt med boendet innan besök.
 • Personal och brukare som misstänkts ha varit i kontakt med misstänkt smittade provtas.
 • Personal i äldreomsorgen bär munskydd hela arbetstiden och särskilda skydds- och hygienåtgärder gäller trots vaccinering.

Förskola, skola och utbildning

Fritid och kultur

 • Läsrummen på Svegs bibliotek är öppna med begränsning av antal besökare.
 • Sporthallarna i Sveg, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är stängda för allmänheten tills vidare.
 • Från 20 juli tillåts 30 badgäster samtidigt på Svegsbadet och tiden i badet är 3 timmar. Besök bokas i förväg via 0680-177 10 eller Svegsbadets webbsida.
 • Baden i Ytterhogdal, Lillhärdal och Hede är stängda tills vidare.
 • Ungdomsgårdarna i Sveg, Lillhärdal, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen är stängda tills vidare.
 • Ishallen i Sveg är stängd för säsongen.

Servering av alkohol och smittskydd på serveringsställen

Från 1 juli 2021 gäller för serveringsställen:

 • Serveringsställen kan återgå till ordinarie öppettider.
 • Antal personer i ett sällskap inomhus ökar från fyra till åtta personer.
 • Begränsning av antalet personer i ett sällskap utomhus (uteserveringar) upphör.
 • Avstånd mellan sällskap ska fortsatt vara minst en meter.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök till kommunens kontor

 • Kommunen ber alla att begränsa besöken till kommunkontoren i Sveg, Hede, Ytterhogdal och Funäsdalen för att minska risken för smittspridning och istället kontakta kommunen via mejl eller telefon.

Egenprovtagning av coronavirus

De som har symptom bokar tid för egenprovtagning på www.1177.se Länk till annan webbplats., tid och orter visas efter inloggning på. Ta kontakt med hälsocentralen om du inte har bank-id.

Flödesschema över när du ska stanna hemma.Förstora bilden
Senast uppdaterad: 3 augusti 2021 10:59
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas