Förslag: Förskolan Furan flyttar in i skolan i Lillhärdal

Skolbyggnader i två våningar med en skolgård framför

Kommunstyrelsen tar onsdag 15 september 2021 ställning till kostnaden för att bygga om Furulundsskolan i Lillhärdal så att förskolan kan flytta in i den närliggande skolbyggnaden.

Furulundsskolan i Lillhärdal har vikande elevunderlag och lokalerna är för stora. Om förskolan och skolan finns i samma byggnad kan verksamheterna samordnas på ett bättre sätt, enligt beslut från kommunstyrelsen 2019. Lokalen i skolan som används som ungdomsgård kan byggas om till förskola och ungdomsgården flyttar till annan lokal i skolan.

Kostnaden för ombyggnationen beräknas bli 1,6 miljoner kronor. Investeringen finansieras inom investeringsramen för skollokaler, som fullmäktige beslutat om tidigare. Samordningsfördelarna ger även minskade driftkostnader.

Senast uppdaterad: 10 september 2021 10:50
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas