Beslut: 10 000 kronor till mottagaren av tillgänglighetspriset

Cykel och rullator  parkerade i gräset vid rödmålad husknut.

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens tillgänglighetspris ska ha en prissumma på 10 000 kronor från och med 2021.

Härjedalens kommun har sedan början av 2000-talet delat ut ett tillgänglighetspris. Priset har hittills bestått av äran och ett diplom. Att 10 000 kronor följer med tillgänglighetspriset skickar en signal att kommunen ser tillgänglighet som viktigt område.
Nominera till tillgänglighetspriset.

Senast uppdaterad: 17 september 2021 12:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas