Krisberedskapsvecka: Du är en del av Sveriges beredskap

Lottakårens krislåda

Den årliga krisberedskapsveckan, i år 27 september till 3 oktober, ska öka männniskors motståndskraft inför samhällskriser och i värsta fall krig.

Tiden med coronaviruset har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner. Pandemin har även gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet.

Under pandemin har många agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Var och en behöver fortsätta ta ansvar i vardagen för sin egenberedskap. Vi behöver även engagera oss lokalt för att även kunna bidra under nästa kris.

Krisberedskapsveckan 2021 tar fasta på demokrati

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det uppmärksammas även under krisberedskapsveckan. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Du är en del av Sveriges beredskap

Läs om hur du förbereder dig på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.Film om hur du förbereder dig från MSB på Youtube Länk till annan webbplats.
Broschyren Om krisen eller kriget kommer på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 september 2021 12:24
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas