Beslut: Byvaktmästeriet avvecklas

Person som kör en gräsklippare över en grön gräsmatta.

Kommunen utför byvaktmästeritjänster, så kallade fixartjänster, åt kommuninvånare med biståndsbeslut. Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2021 att avveckla byvaktmästeritjänsterna.

Arbetsmarknadsavdelningen utför byvaktmästeritjänster, så kallade fixartjänster, åt kommuninvånare med biståndsbeslut. Byvaktmästeritjänsterna är svåra att utföra. De innebär långa resor, är till sin natur är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på arbetskraft varierar.

Avvecklingen av byvaktmästeriet sker samtidigt som en kartläggning av alternativa aktörer görs. Resultatet meddelas de som nyttjar byvaktmästeritjänsterna.

Bakgrund

Byvaktmästeritjänsterna i Härjedalens kommun infördes innan rut-avdragen fanns. Med rut-avdrag blir skillnaden i pris vid köp av tjänster från privata näringslivet liten. Byvaktmästeritjänsterna är kritiserade av det lokala näringslivet och Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva om det bryter mot kommunallagen eftersom byvaktmästeritjänsterna kan utgöra konkurrens.

Senast uppdaterad: 28 september 2021 11:25
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas