Beslut: Olika priser på tomter

Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2021 om olika priser för tomter som är avsedda för permanentboende i villor.

Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2021 om olika priser för tomter som är avsedda för permanentboende i villor. Priserna varierar från 24 kronor per kvadratmeter och uppåt.

Olika priser på tomter, utifrån tillgång och efterfråga, gör att kommunen har möjlighet att stimulera till tomtköp i vissa områden och öka priserna på andra orter.

Härjedalens kommuns tomtkö

Senast uppdaterad: 30 september 2021 11:36
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas