Kalkning av Mysklan under oktober

Karta över ån Mysklan i västra Härjedalen

Mellan 4 och 17 oktober 2021 gör Härjedalens och Bergs kommuner miljökalkningar i Mysklans åtgärdsområde kring Rogens naturreservat, Tänndalen och Tännäs.

Kalkningarna görs för att motverka negativa effekter av försurning och låga pH-värden, som påverkar det biologiska livet i området. Vattendraget uppfyller inte pH-målet 6,0 - ett mått som inte ska vara lägre än 6,0 vid något tillfälle under året. Resultat från tidigare års kalkningar visar en försiktig ökning av bottenfaunan i Mysklan. Det tyder på att insatserna börjar ge effekt.

420 ton kalk ska spridas på utvalda sjöar, tjärnar och i delar av vattendraget. Kalken sprids med helikopter från lastplatser vid Käringsjön och Tännfallet -Östersjön.

Kalken som ska sprids är en fuktad grövre kalk, som i stort sett är dammfri.

Samråd har hållits med berörda markägare, fiskevårdsområden och samebyn Ruvhten Sijte.

Kalkning av försurade områden på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Janne Gabrielsson
Miljö- och byggavdelningen
Miljöövervakning och kalkning
070-594 16 06
janne.gabrielsson@berg.se

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021 10:51
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas