Kommunens byvaktmästeritjänster upphör 1 januari 2022

Person som kör en gräsklippare över en grön gräsmatta.

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har beslutat att de kommunala byvaktmästeritjänsterna som kommuninvånare med hemtjänstbeslut kan använda upphör 1 januari 2022.

Byvaktmästeriets kunder får i slutet av november brev med information om beslutet och hur rut-avdrag fungerar samt en lista på privata aktörer som är redo att utföra liknande tjänster i kommunen.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021 11:38
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas